Skip to main content

Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

  • Промени в Уведомление по чл. 62 от КТ.
  • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.