Skip to main content

Готова е актуализация на модул "Персонал и заплати" съобразно промените в Класификатора на професиите.
Можете да изтеглите актуализацията от тук.

Заповедта на Министъра на труда и социалната политика за промените можете да видите тук.