Skip to main content

Предоставяни услуги

Системно администриране

Редица компании не поддържат собствен персонал, специализиран в дейности по администриране и поддържане работоспособността на компютърни мрежи, сървери и работни станции. За да помогнем при разрешаване на Ваши проблеми в тези дейности ние Ви предлагаме помощта на наши висококвалифицирани специалисти за осъществяване на следните дейности:
• Настройване, преконфигуриране и администриране на компютърни мрежи.
• Инсталиране, администриране и оптимизация на сървери с операционни системи на Microsoft.
• Инсталиране, администриране и оптимизация на сървери на бази данни с Interbase и Firebird SQL сървери.
• Инсталиране и администриране на работни станции.

Изграждане на структурни кабелни системи

Системите за комуникация, които свързват различно технологично оборудване на определена територия, се нуждаят от физическа връзка, която да гарантира високоскоростен пренос на данни и високо ниво на сигурност. Структурните кабелни системи (СКС) са решението, което осигурява всичко това. Предимствата им са в международно стандартизираните интерфейси, осигуряващи връзка между различни по род и производство активни устройства, в гарантиране надеждна работа на всички комуникационни услуги в една сграда, възможността за преконфигуриране и разширение, независимостта от конкретно приложение. Притежават висока гъвкавост по отношение на инсталирането и позволяват използването на едни същи стандартни компоненти за всички протоколи при скорости на предаване 10, 100 и 1000 Mbps (Megabits per second). Преконфигурирането на тези системи е лесно, бързо, с минимални усилия и при минимално прекъсване на нормалната работа.

Ние предлагаме комплексни решения за бизнес сгради и офиси в областта на слаботоковите инсталации: проектиране, доставка на компоненти, изпълнение, управление и адаптиране към нуждите на клиента на комуникационни и информационни инфраструктури.

При изграждането на такива системи ползваме висококачествени компоненти, производство на испанския производител на елементи за слаботокови инсталации Simon и швейцарския производител на компоненти за структурно окабеляване R&M.
Възможно е издаването на 15 годишна гаранция от производителя за изградената от нас структурна кабелна система.

Данъчни консултации

Разбирайки необходимостта от данъчно планиране и оценка на данъчните ефекти върху Вашата дейност и ценейки Вашето време Ви предлагаме следните консултации:
• Данъчни консултации по въпроси, касаещи всички преки и косвени данъци и по конкретните данъчни процедури.
• Данъчни решения с доказана ефективност в зависимост от специфичността на вашият бизнес.
• Данъчни консултации и стратегии насочени към данъчна оптимзация и минимизиране на данъчния риск. Данъчен анализ на дейността на клиента с цел по добър финансов резултат и оптимизиране на данъчните резултати съгласно прилаганите от закона облекчения.
• Данъчно съдействие при обща регистрация и регистрация за отделни видове данъци.
• Текущо данъчно планиране и прогноза за вашите годишни данъчни задължения във връзка с годишното счетоводно приключване.
• Прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане и изготвяне на необходимите искания до данъчните органи за прилагането им с цел оптимизация на данъчно облагане като цяло или за конкретна сделка или дейност.
• Консултации във връзка с местни данъци и такси.