Skip to main content

Как се извършва инсталация на модули от тип "файлов сървер"?

Указания за инсталиране на модули от пакета:

Внимание!

 • Това са указания за инсталиране на модул от версия "Файлов сървер"!
 • Стартиране на инсталиращи и конфигуриращи програми трябва да се извършва като администратор!
 • Първо стартирайте инсталацията на всички основни модули, които сте закупили. Ако имате локална мрежа укажете на инсталиращите програми директория на инсталацията, която е достъпна от всички работни места. Инсталирането на основните модули се извършва веднъж независимо от кое работно място и независимо от колко работни места ще ползувате модулите.
  Имената на основните модули и съответните им инсталационни файлове са:
  "Двустранно счетоводство" - инсталационен файл DAccount.exe
  "Едностранно счетоводство" - инсталационен файл SAccount.exe
  "Склад и фактуриране" - инсталационен файл Store.exe
  "Дълготрайни активи" - инсталационен файл Active.exe
  "Персонал и заплати" - инсталационен файл Salary.exe
  "Фиксинг" - инсталационен файл Fixing.exe
  Ако вече имате инсталирани основните модули на Ваш компютър можете да пренесете инсталацията им на друг компютър чрез просто копиране на цялото съдържание на инсталационната папка.

  Накрая изтеглете от тук и стартирайте задължително на всяко работно място инсталацията на модула "Client", който добавя на всеки компютър програми и драйвери, необходими за връзка с основните модули. Посочете директорията, в която сте инсталирали основните модули.

  Като трета стъпка на всяко работно място стартирайте "BDEAdmin", която се намира в папка, която сте избрали за инсталиране на Borland Database engine при инсталирането на модул "Client". Стандартно това е папка "C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE".
  В страницата "Configuration" изберете "Drivers > Native > Paradox" и в дясната част на прозореца укажете:

 • за "LANGDRIVER" изберете "Paradox Cyrr 866".
 • за "NET DIR" посочете директория, достъпна с пълни права на всички потребители (например директорията, в която ще съхранявате Вашите бази данни).
 • Важно за локални мрежи от тип "peer to peer": На всеки компютър, на който е инсталиран модул "Client" изберете "System" > "Init" и в дясната част за "LOCAL SHARE" изберете "TRUE". Локални мрежи от тип "peer to peer" са всички мрежи, за които директорията на инсталацията или директорията, в която ще се създават базите данни на отделните фирми се намира на компютър с операционна система Windows или Unix или клонинги на Unix.
  Ако този компютър е с операционна система Windows NT/2000/XP или Unix или клонинги на Unix трябва и да бъде забранено оптимистичното заключване тоест OpLocks = False. Ако не знаете как да забраните оптимистичното заключвяне моля свържете се с нас.

  Мрежовия администратор следва да осигури пълен достъп (Read, Write, Erease, Modify, Create, File Scan) на всички потребители, които ще ползуват програмата, до следните директории:

 • директорията, указана в "NET DIR" на програмата BDE Administrator (виж по - горе)
 • директорията "Custom", която е поддиректория на директорията, в която са инсталирани основните модули
 • директорията, в която ще се създават базите данни на отделните фирми и всички нейни поддиректории
 • Мрежовия администратор следва да осигури пълен достъп (Read, Write, Erease, Modify, Create, File Scan) на всеки потребител, който ще ползува програмата, до следните файлове на работното му място:
  <Директория в която е инсталиран Windows>\Proteus.ini

  Мрежовия администратор следва да осигури поне ограничен достъп (Read, File Scan) на всички потребители, които ще ползуват програмата, до следните директории:
  директорията, в която са инсталирани основните модули и всички нейни поддиректории

  Не забравяйте да се обадите по телефона за да получите регистрационен код за всеки един от модулите. За целта от менюто на съответния модул изберете "Помощ > За програмата" и "Помощ > Регистрация".

  При стартиране за първи път ще трябва да посочите директория, в която ще се разполагат базите данни за Вашите фирми. Моля създайте нова директория за тази цел.

  При стартиране за първи път има един единствен потребител с име Admin и без парола. Този потребител има права само да добавя други потребители. Моля стартирайте програмите с това име на потребител и от менюто Настройка > Потребители добавете необходимите Ви потребители със съответните им имена за достъп, пароли и права. Моля за осигуряване конфиденциалност на Вашата информация да укажете парола на потребителя Admin чрез Настройка > Нова парола.