Skip to main content

Актуализация на модул "Интрастат конвертор" към 01.04.2012 г.

На страницата на НАП е публикувана нова комбинирана номенклатура, валидна за данните, които ще се декларират за периоди, започващи от 01.04.2012 г.
Във връзка с това е създаден нов комплект номенклатури за модул "Интрастат конвертор".

Можете да изтеглите актуализацията на модул "Интрастат конвертор" от тук.