Skip to main content

Актуализация на модул "Интрастат конвертор" към 01.01.2013

На страницата на НАП са публикувани нови номенклатури, валидни за данните, които ще се декларират за периоди, започващи от 01.01.2013 г.
Във връзка с това е създаден нов комплект номенклатури за модул "Интрастат конвертор".

Можете да изтеглите актуализацията на модул "Интрастат конвертор" от тук.