Skip to main content

За нас

Протеус ЕООД, ЕИК 121394975 е със следните основни сфери на действие:

1. Проектиране, разработване и внедряване при клиенти на счетоводен софтуер.
2. Проектиране, разработване и внедряване при клиенти на софтуер, изготвен по поръчка на клиента и съобразен с негови специфични нужди.
3. Проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни мрежи.

Тези дейности се развиват от 1990 г. в началото чрез фирма Протеус ЕТ, а от 2002 г. чрез фирма Протеус ЕООД.

Адрес на офиса:
Протеус ЕООД (в сградата на Балкантон)
ул. Хайдушка поляна № 6
1612, София
тел. (+359 2) 9525898.


Вижте по-голяма карта

Нашия QRCode:

В проектирането и разработването на счетоводния софтуер участват висококвалифицирани програмисти под ръководството на опитен икономист и програмист. След разработванито им всички модули преминават през два етапа на тестване – при нас с тестови последователности от данни и в счетоводна къща, с която имаме сключен договор. В тази счетоводна къща в продължение на една година се обработват реални данни на 20 техни клиенти с цел проверка правилното функциониране на съответния счетоводен модул.

В момента се предлага счетоводен пакет “ПРАКТИКА”, който се състои от следните модули:
Двустранно счетоводство (версия "SQL сървер")
Склад и фактуриране (версия "SQL сървер")
Персонал и заплати (версия "SQL сървер")
Активи (версия "SQL сървер")

За по-добро обслужване на клиентите чрез изградената интернет страница е възможно актуализиране на счетоводните модули съобразно промените в законодателството. Всеки клиент получава по електронна поща известие при промяна на програмите. Изградена е и система "Въпроси и отговори", чрез която можете да видите отговорите на най-често задаваните въпроси, както и да зададете въпрос, на който своевременно ще бъде отговорено.