Skip to main content

Актуализация на модул "Персонал и заплати" към 01.01.2015 г.

Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

 • Нова таблица с минимални осигурителни прагове.
 • Нова таблица с проценти за фонд ТЗПБ.
 • Промени в класификатора на професиите.
 • Променена минимална работна заплата.
 • Променен максимален осигурителен доход.
 • Променена декларация образец 1.
 • Промени в базата данни и във файл за НАП за декларация образец 1.
 • Промяна в изчисляване на осигуровки за НОИ и за УПФ
 • Промяна в изчисляване на данък по извънтрудови правоотношения
 • Актуализиран календар на работни и почивни дни през 2015 г.
 • Тъй като все още не е публикуван софтуер на НАП за декларация образец 1 е невъзможно тестване на файла за НАП.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.