Skip to main content

Актуализация на модули "Двустранно счетоводство" и "Склад и фактуриране" към 01.02.2016 г.

Изготвени са промени в модули "Двустранно счетоводство" и "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

  • Изготвяне на протоколи за начисляване на ДДС в други случаи, предвидени в ЗДДС.
  • Изготвяне на протоколи за начисляване на ДДС за доставки на стоки и услуги за лични нужди.
  • Отразяване в "Дневник Продажби" и в "Декларация по ЗДДС" на начислен ДДС в други случаи, предвидени в ЗДДС.
  • Отразяване в "Дневник Продажби" и в "Декларация по ЗДДС" на доставки на стоки и услуги за лични нужди.
  • Нов списък от видове сделки съгласно ППЗДДС.
  • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.