Skip to main content

Как се настройва Баланс, ОПР и Паричен поток

В модул "Двустранно счетоводство" можете да настроите начина за създаване на справки "Баланс", "Отчет за приходите и разходите" и "Паричен поток". Номерирането на сметките в сметкоплана има незадължителен характер и по тази причина не може да се направи настройката автоматично. Описание на начина за правене на настройката можете да прочетете в менюто на програмата "Помощ->Инструкции за работа"
Пример за настройването можете да видите тук