Skip to main content

Актуализация на модул "Персонал и заплати" към 01.01.2014 г.

Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

  • Нова таблица с минимални осигурителни прагове.
  • Нова таблица с проценти за фонд ТЗПБ.
  • Променена минимална работна заплата.
  • Променен максимален осигурителен доход.
  • Променена декларация образец 1.
  • Променена логика за изграждане на декларация образец 6.
  • Променена логика за изчисляване на осигурителните вноски.
  • Актуализиран календар на работни и почивни дни през 2014 г.
  • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.