Skip to main content

Изготвени са промени в модули "Активи", "Склад и фактуриране" и "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

 • Данъчно признати проценти за амортизации.
 • Промени в лимити по Интрастат.
 • Промени в класификатор на професии.
 • Календар на специфични дни.
 • Коефицианти за заплати.
 • Минимални осигурителни прагове.
 • Осигурителни вноски за фонд ТЗПБ.
 • Осигурителни вноски за СО и ЗО.
 • Очакват се промени в наредба Н-8. Съгласно проекта на наредбата ще има нови полета в Декларация образец 1.
  Във връзка тези промени ще има още една актуализация, валидна за данните за януари 2019 г.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.