Skip to main content

Често задавани въпроси

Тук можете да намерите отговори на някои често задавани въпроси.
Ако не намерите отговор на Вашия въпрос моля пишете ни на e-mail: office@proteus.bg

Ще получите отговор на Вашия e-mail. В случай, че отговора на Вашия въпрос може да бъде полезен и на други потребители, той ще бъде публикуван на тази страница.

Указания за инсталиране на модули от пакета:

Внимание!

 • Това са указания за инсталиране на модул от версия "Файлов сървер"!
 • Стартиране на инсталиращи и конфигуриращи програми трябва да се извършва като администратор!
 • Първо стартирайте инсталацията на всички основни модули, които сте закупили. Ако имате локална мрежа укажете на инсталиращите програми директория на инсталацията, която е достъпна от всички работни места. Инсталирането на основните модули се извършва веднъж независимо от кое работно място и независимо от колко работни места ще ползувате модулите.
  Имената на основните модули и съответните им инсталационни файлове са:
  "Двустранно счетоводство" - инсталационен файл DAccount.exe
  "Едностранно счетоводство" - инсталационен файл SAccount.exe
  "Склад и фактуриране" - инсталационен файл Store.exe
  "Дълготрайни активи" - инсталационен файл Active.exe
  "Персонал и заплати" - инсталационен файл Salary.exe
  "Фиксинг" - инсталационен файл Fixing.exe
  Ако вече имате инсталирани основните модули на Ваш компютър можете да пренесете инсталацията им на друг компютър чрез просто копиране на цялото съдържание на инсталационната папка.

  Накрая изтеглете от тук и стартирайте задължително на всяко работно място инсталацията на модула "Client", който добавя на всеки компютър програми и драйвери, необходими за връзка с основните модули. Посочете директорията, в която сте инсталирали основните модули.

  Като трета стъпка на всяко работно място стартирайте "BDEAdmin", която се намира в папка, която сте избрали за инсталиране на Borland Database engine при инсталирането на модул "Client". Стандартно това е папка "C:\Program Files (x86)\Common Files\Borland Shared\BDE".
  В страницата "Configuration" изберете "Drivers > Native > Paradox" и в дясната част на прозореца укажете:

 • за "LANGDRIVER" изберете "Paradox Cyrr 866".
 • за "NET DIR" посочете директория, достъпна с пълни права на всички потребители (например директорията, в която ще съхранявате Вашите бази данни).
 • Важно за локални мрежи от тип "peer to peer": На всеки компютър, на който е инсталиран модул "Client" изберете "System" > "Init" и в дясната част за "LOCAL SHARE" изберете "TRUE". Локални мрежи от тип "peer to peer" са всички мрежи, за които директорията на инсталацията или директорията, в която ще се създават базите данни на отделните фирми се намира на компютър с операционна система Windows или Unix или клонинги на Unix.
  Ако този компютър е с операционна система Windows NT/2000/XP или Unix или клонинги на Unix трябва и да бъде забранено оптимистичното заключване тоест OpLocks = False. Ако не знаете как да забраните оптимистичното заключвяне моля свържете се с нас.

  Мрежовия администратор следва да осигури пълен достъп (Read, Write, Erease, Modify, Create, File Scan) на всички потребители, които ще ползуват програмата, до следните директории:

 • директорията, указана в "NET DIR" на програмата BDE Administrator (виж по - горе)
 • директорията "Custom", която е поддиректория на директорията, в която са инсталирани основните модули
 • директорията, в която ще се създават базите данни на отделните фирми и всички нейни поддиректории
 • Мрежовия администратор следва да осигури пълен достъп (Read, Write, Erease, Modify, Create, File Scan) на всеки потребител, който ще ползува програмата, до следните файлове на работното му място:
  <Директория в която е инсталиран Windows>\Proteus.ini

  Мрежовия администратор следва да осигури поне ограничен достъп (Read, File Scan) на всички потребители, които ще ползуват програмата, до следните директории:
  директорията, в която са инсталирани основните модули и всички нейни поддиректории

  Не забравяйте да се обадите по телефона за да получите регистрационен код за всеки един от модулите. За целта от менюто на съответния модул изберете "Помощ > За програмата" и "Помощ > Регистрация".

  При стартиране за първи път ще трябва да посочите директория, в която ще се разполагат базите данни за Вашите фирми. Моля създайте нова директория за тази цел.

  При стартиране за първи път има един единствен потребител с име Admin и без парола. Този потребител има права само да добавя други потребители. Моля стартирайте програмите с това име на потребител и от менюто Настройка > Потребители добавете необходимите Ви потребители със съответните им имена за достъп, пароли и права. Моля за осигуряване конфиденциалност на Вашата информация да укажете парола на потребителя Admin чрез Настройка > Нова парола.

  1.Изтеглете обновяване на съответния модул от тук.
  2.Копирайте изтегления файл в инсталационната папка.
  3.Спрете всички наши модули, ако са стартирани.
  4.Чрез Windows Explorer намерете копирания файл, щракнете десен бутон на мишката върху него и изберете "Extract Here" (Разархивирай тук). На въпрос за заместване на съществуващи файлове отговорете "Yes To All" (Да за всички).

  1. Ако Вашия Windows е версия преди Windows 7:
  Намерете на екрана икона на наша програма. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата. От появилото се меню изберете "Properties" (Свойства). В отворилия се прозорец натиснете бутон "Find Target" (Намери цел). Отваря се нов прозорец, на чийто ред с бутони има бутон с нарисувана жълта папка със зелена стрелка, сочеща нагоре. Когато разположите показалеца на мишката върху този бутон трябва да видите подсказка "Up" (Нагоре). Натиснете този бутон веднъж. Сега виждате съдържанието на инсталационната папка. На реда озаглавен "Address" (Адрес) е изписана инсталационната папка.

  2. Ако Вашия Windows е версия Windows 7:
  Намерете на екрана икона на наша програма. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата. От появилото се меню изберете "Properties" (Свойства). В отворилия се прозорец натиснете бутон "Open File Location" (Отвори местоположението на файла). Отваря се нов прозорец, в горната част на който има ред с меню. Изберете "View->Go To->Up one level" (Изглед->Отиди->Нагоре с едно ниво). Сега виждате съдържанието на инсталационната папка. На реда с адреса е изписана инсталационната папка.

  Стартирайте модула, чиито данни искате да архивирате. От меню изберете "Фирма -> Отвори". В нов прозорец се показва списъка на Вашите фирми. Маркирайте фирма и в десния правоъгълник маркирайте година. Кликнете върху "Действия с фирма". От падащия списък изберете "Архивирай година". В следващия прозорец изберете място, където да се запише архивния файл и име на архивния файл, след което натиснете бутон "Save". На въпрос за коментар към архива напишете произволен текст, който в бъдеще би Ви подсетил какви данни съдържа този архив. Например можете да напишете дата, на която сте извършили архивирането или например текст "След приключване на януари" и т.н. Не е необходимо да записвате името на фирмата и годината, която архивирате, защото тези данни автоматично се добавят към коментара на архива.

  За да се изчисли възнаграждение за платен отпуск се ползва за базов месец последния предходен месец, в който работника има поне 10 отработени дни. Изчислява се полученото възнаграждение на ден за базовия месец. За целта се вземат предвид само възнаграждения с постоянен характер. Получената сума се коригира с коефициент равен на съотношението на броя работни дни в базовия месец и броя работни дни в месеца на ползване на отпуск. Получената сума се умножава по броя работни дни в платен отпуск.
  Пример: Нека полученото възнаграждение в базовия месец е 1000 лв. Възнаграждението е получено за 15 работни дни. Базовия месец има 20 работни дни. Платения отпуск е с продължителност 4 работни дни, а месеца на ползване на отпуска е с 22 работни дни.
  Сумата на отпуска е:
  1000/15 * 20/22 * 4 = 242.42 лв.

  Да, вече има готови модули.
  Моля за по-подробна информация вижте Предлагани продукти

  В модул "Двустранно счетоводство" можете да настроите начина за създаване на справки "Баланс", "Отчет за приходите и разходите" и "Паричен поток". Номерирането на сметките в сметкоплана има незадължителен характер и по тази причина не може да се направи настройката автоматично. Описание на начина за правене на настройката можете да прочетете в менюто на програмата "Помощ->Инструкции за работа"
  Пример за настройването можете да видите тук

  VIES декларацията се изготвя автоматично от данните от редовете на дневниците по ДДС. Всеки ред от VIES декларацията обобщава извършените вътреобщностни доставки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка. В колоната "Данъчен период" трябва да попълните месец и година във формат "ММ.ГГГГ" на периода, през който данъка е станал изискуем само за редовете, за които този период е различен от данъчния период, за който се подава VIES декларацията. За останалите редове това поле се оставя празно.

  Можете да получите безплатно копие с тримесечна валидност на всеки наш модул. За целта трябва да се свържете с нас, за да уговорите посещение на наш специалист във Вашия офис или друг начин за получаване на демонстрационното копие.

  Има възможност за абониране за автоматично получаване на съобщения на Вашата електронна поща при промени на счетоводните модули. За целта трябва да сте регистриран потребител. Ако не сте регистриран потребител се регистрирайте тук. След това влезте в сайта с Вашето потребителско име и парола и на страницата с данните Ви като потребител изберете "Редактиране на абонаментите" и отбележете съобщенията, за които искате да се абонирате. Не забравяйте да натиснете бутона "Запиши".

  Документация на всички модули можете да намерите тук.