Skip to main content

Актуализация на модул "Интрастат конвертор" към 13.02.2013

На 11.02.2013 на страницата на НАП е публикувана нова номенклатура на коефициенти за конвертиране, валидни за данните, които ще се декларират за периоди, започващи от 01.01.2013 г.
Във връзка с това е създаден нов комплект номенклатури за модул "Интрастат конвертор".

Можете да изтеглите актуализацията на модул "Интрастат конвертор" от тук.