Skip to main content

Цени и общи условия

Наименование на модула Цена
Счетоводство  
 • Вариант "Файлов сървер"
Спрян от употреба
 • Вариант "SQL сървер"
250 EUR
Склад и фактуриране  
 • Вариант "Файлов сървер"
Спрян от употреба
 • Вариант "SQL сървер"
200 EUR
Персонал и заплати  
 • Вариант "Файлов сървер"
Спрян от употреба
 • Вариант "SQL сървер"
200 EUR
Активи
 
 • Вариант "Файлов сървер"
Спрян от употреба
 • Вариант "SQL сървер"
155 EUR

         Всеки модул може да обработва данни на произволен брой фирми, както на локално работно място, така и в условията на мрежов достъп.

         Цените са за едно работно място. При използуване на някой продукт на повече от едно работно място се заплащат допълнителни лицензи за ползуване в зависимост от броя работни места. За допълнителните лицензи е възможно получаване на отстъпка до 15% от основната цена. Възможно е и лицензиране на база брой едновременни стартирания в мрежа, независимо от кои работни места. Възможно е ползуване на всеки продукт за период от една година срещу заплащане на годишна такса в размер на 30% от основната цена на продукта. Предвидена е голяма отстъпка при едновременно закупуване на модули “Двустранно счетоводство”, “Склад и фактуриране”, “Персонал и заплати” и “Активи”. В цените е включено актуализиране на програмните продукти съгласно промените в нормативните документи, публикувани в Държавен вестник за период от една година. След изтичане на този срок се заплащат само актуализации, предизвикани от промени в нормативните документи, публикувани в Държавен вестник.

         Нямаме ежегодни такси за поддръжка. След закупуване на наш софтуер ще ни дължите плащания само в три случая:

  • Когато има актуализация на някой от модулите, предизвикана от промяна в нормативната уредба, като цената зависи от сложността на промените. Ако няма промени в нормативната уредба няма и плащане за актуализация. Ако все пак желаете да имате предварително договорени ежегодни разходи за тези актуализации ще Ви предложим сключване на договор за абонамент.
  • Ако поискате да направим допълнителни промени в софтуера, свързани с Ваши специфични изисквания.
  • Ако поискате наш специалист да Ви посети за оказване на системна помощ, касаеща възникнали неясноти и проблеми при ползване на нашия софтуер.

         Обучението за работа с програмните продукти се провежда при клиента, заплаща се отделно и за всеки продукт е не повече от 8 учебни часа. При закупуване на неограничено право на ползване първите осем часа обучение за всеки продукт са безплатни.

         Системна помощ, касаеща възникнали неясноти и проблеми при ползване на нашия софтуер се оказва срещу заплащане. Такава помощ може да бъде оказана по телефона или чрез електронна поща, като Вие ни изпращате Ваша база данни, за да диагностицираме проблема. Ако е невъзможно отстраняването на проблема по този начин то наш специалист ще посети Вашия офис за оказване на системна помощ и специализирани консултации. Когато офиса на клиента е извън рамките на София се заплащат и разходите за командироване на наш служител до офиса на клиента. Само клиенти, които не желаят тяхни данни да бъдат изпращани по електронна поща и поради това отстраняването на проблеми при работата с нашите продукти трябва да се извършва изключително в техен офис без да има възможност за проверка и корекция на данни извън офиса на клиента, заплащат отделно и ежегодна такса за поддръжка на място в техен офис по 300.00 лв за всеки закупен програмен продукт.

         Цените в този списък са без ДДС, който се калкулира отделно, плащат се по фиксинга на БНБ към датата на плащането и подлежат на промяна без предварително уведомяване.