Skip to main content

Предлагани продукти

Специалистите на Протеус ЕООД работят главно в две направления.
1. Разработване на стандартен софтуер за обработка на финансово счетоводна информация.
2. Разработване на специализиран софтуер по поръчка на клиента.

Информация за контакти можете да намерите тук.
Цени и общи условия можете да прочетете тук.
Списък на актуални обновявания на модулите можете да намерите тук.

За по-подробна информация посетете страниците на отделните продукти.

Двустранно счетоводство | Склад и фактуриране | Персонал и заплати | Активи | Интрастат