Skip to main content

Склад и фактуриране

Модулът е достъпен във версия "SQL сървер".
Версия "Файлов сървер" е спряна от поддръжка.

Модул "Склад и фактуриране" Ви дава възможност за пълноценна обработка на информацията за артикулите във Вашите складове и издаване на всички документи, необходими при офериране и оформяне на продажби. Разработен е чрез използване на върховите постижения в областта на обектно ориентираното програмиране. Чрез използване на релационни бази данни е постигнато завидно бързодействие и стабилност на системата. Някои по-важни характеристики на продукта са:

  • Неограничен брой фирми - можете с едно копие на продукта да обработвате информация за складовете и продажбите на толкова на брой фирми, колкото пожелаете.
  • Неограничен брой счетоводни години - ако смятате, че е необходимо можете да поддържате колкото желаете минали години, да се връщате в тях, да правите промени и да приключвате отново съответната година.
  • Само един програмно определен период - счетоводна година - не са необходими указания към програмата за приключване на месеци, тримесечия или други междинни счетоводни периоди.
  • Обобщаване на приходите и разходите в складовете по желани от Вас характеристики на артикулите. Можете да дефинирате желани от Вас характеристики, описващи различните артикули и характеристики, описващи движенията им.
  • Безпроблемни корекции, вмъкване и изтриване на движения в минало време.
  • Изграждане на дневници, декларация и дискети по ЗДДС.
  • Всички необходими справки - програмата може да изгражда всички справки, необходими за счетоводни и управленчески нужди за произволно зададен от Вас период от време с групиране и сортиране по избрани от Вас характеристики. Поддържа се информация дори и за датата, часа и оператора, въвел или променил информация за артикулите.
  • Генериране на нови видове справки - възможно е генериране от Вас на нови видове справки и добавянето на техните макети в списъка на справките, изготвяни от програмата.
  • Връзка с други приложения. Програмата обменя данни с другите модули от пакета ПРАКТИКА. Освен това е осигурен експорт на информация към MS Word, MS Excel, Internet и други формати.

Начална страница | Продукти | Техника и консумативи | Услуги