Skip to main content

Интрастат конвертор

Модулът е достъпен в демонстрационна версия.

Модул "Интрастат конвертор" Ви дава възможност за конвертиране на данни за пристигания и/или изпращания от xls формат във формата, използван от НАП за интрастат транзакции. Някои по важни характеристики на продукта са:

    • Лесен и бърз начин да конвертирате данните за да изготвите Интрастат дневници за пристигания и изпращания.
    • Контрол за коректност на конвертираните данни.
    • Възможност за редактиране на данните. Включени са всички номенклатури, касаещи системата Интрастат и публикувани от НАП.

Можете да изтеглите продукта от тук.

Начална страница | Продукти | Техника и консумативи | Услуги