Skip to main content

Склад и фактуриране

Обновяване на модул "Склад и фактуриране"

Актуализация към 01.07.2023

Публикувано в

Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените ППЗДДС ДВ 55/27.06.2023 г.

Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавена е възможност за създаване на документ "Кредитно известие за несъбираеми вземания".
 • Добавена е възможност за създаване на документ "Протокол за несъбираеми вземания".
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Покупки".
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Продажби".
 • Актуализация към 19.12.2022 г.

  Публикувано в

  Създадена е нова функционалност в модул "Склад и фактуриране".

  Целта на новата функционалност е да бъде възможна обработка на договори с периодично изпълнение.

  Промените включват:

 • Съхраняване и обработка на информация, свързана с договори с периодично изпълнение.
 • Автоматизирано създаване на погасителни планове по договорите.
 • Автоматизирано фактуриране на вноски по тези погасителни планове.
 • Следене на плащанията по договорите.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.08.2022

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените ППЗДДС ДВ 59/26.07.2022 г.

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени нови кодове за поле "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Покупки".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Продажби".
 • Промени в импорт на дневници от txt файлове.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.04.2022 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране".

  Промените включват:

 • Отстраняване на несъществена грешка при показване данните на фирмата - издател на документ при визуализирането му.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 20.12.2021

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • В данните на таблица "Контрагенти" са добавени полета "Валиден от" и "Валиден до". Чрез тези полета се контролира да не е възможно създаване на документ, за който е указан контрагент и датата на документа е извън периода на валидност на контрагента.
 • Създадена е проверка за да не се допуска добавяне в базата данни на дублирани документи. За дублирани се смятат документи, на които съвпадат полетата "Документ №", "Документ тип" и "Контрагент".
 • Актуализация към 01.07.2021

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба във връзка с въвеждане на режим "Стоки на склад до поискване".

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени са нови видове сделки по ЗДДС.
 • Промени в изграждане на дневник Покупки.
 • Промени в изграждане на дневник Продажби.
 • Промени в изграждане на ДДС декларация.
 • Промени в изграждане на VIES декларация.
 • Актуализация към 01.01.2021 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба и разяснение на НАП във връзка с Брекзит.

  Промените включват:

 • Промени във връзка с Брекзит.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.05.2020 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба и за добавяне на функционалност.

  Промените включват:

 • Промени в бланки на документи по ЗДДС.
 • Промени за реализиране на възможност зо отпечатване на фактури и известия на втори език.
 • Бланка за фактури и известия на английски.
 • Актуализацията ще се извършва дистанционно.
  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2020 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в лимити по Интрастат.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 17.07.2019

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" и в модул "Склад и фактуриране" съгласно промени в нормативните документи.

  Промените включват:

 • Промени във връзка с промени в ППЗДДС ДВ 3/2019, в сила от 01.07.2019
 • Добавяне на възможност за настройка на допустима грешка в ДДС сума
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Разпространи съдържание