Skip to main content

Как да разбера коя е инсталационната папка (директория)?

1. Ако Вашия Windows е версия преди Windows 7:
Намерете на екрана икона на наша програма. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата. От появилото се меню изберете "Properties" (Свойства). В отворилия се прозорец натиснете бутон "Find Target" (Намери цел). Отваря се нов прозорец, на чийто ред с бутони има бутон с нарисувана жълта папка със зелена стрелка, сочеща нагоре. Когато разположите показалеца на мишката върху този бутон трябва да видите подсказка "Up" (Нагоре). Натиснете този бутон веднъж. Сега виждате съдържанието на инсталационната папка. На реда озаглавен "Address" (Адрес) е изписана инсталационната папка.

2. Ако Вашия Windows е версия Windows 7:
Намерете на екрана икона на наша програма. Щракнете с десен бутон на мишката върху иконата. От появилото се меню изберете "Properties" (Свойства). В отворилия се прозорец натиснете бутон "Open File Location" (Отвори местоположението на файла). Отваря се нов прозорец, в горната част на който има ред с меню. Изберете "View->Go To->Up one level" (Изглед->Отиди->Нагоре с едно ниво). Сега виждате съдържанието на инсталационната папка. На реда с адреса е изписана инсталационната папка.