Skip to main content

Как да архивирам?

Стартирайте модула, чиито данни искате да архивирате. От меню изберете "Фирма -> Отвори". В нов прозорец се показва списъка на Вашите фирми. Маркирайте фирма и в десния правоъгълник маркирайте година. Кликнете върху "Действия с фирма". От падащия списък изберете "Архивирай година". В следващия прозорец изберете място, където да се запише архивния файл и име на архивния файл, след което натиснете бутон "Save". На въпрос за коментар към архива напишете произволен текст, който в бъдеще би Ви подсетил какви данни съдържа този архив. Например можете да напишете дата, на която сте извършили архивирането или например текст "След приключване на януари" и т.н. Не е необходимо да записвате името на фирмата и годината, която архивирате, защото тези данни автоматично се добавят към коментара на архива.