Skip to main content

Има ли готови модули по технология "клиент - SQL сървер"?

Да, вече има готови модули.
Моля за по-подробна информация вижте Предлагани продукти