Skip to main content

Активи

Обновяване на модул "Активи"

Актуализация към 01.01.2022

Публикувано в

Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

 • Промени в данъчно признати амортизации.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 20.12.2021

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • В данните на таблица "Контрагенти" са добавени полета "Валиден от" и "Валиден до". Чрез тези полета се контролира да не е възможно създаване на документ, за който е указан контрагент и датата на документа е извън периода на валидност на контрагента.
 • Създадена е проверка за да не се допуска добавяне в базата данни на дублирани документи. За дублирани се смятат документи, на които съвпадат полетата "Документ №", "Документ тип" и "Контрагент".
 • Актуализация към 01.07.2021

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба във връзка с въвеждане на режим "Стоки на склад до поискване".

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени са нови видове сделки по ЗДДС.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2021 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба и променена функционалност.

  Промените включват:

 • Категории активи според ЗКПО.
 • Промени във връзка с работа с мобилно приложение.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Променена функционалност

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" касаещи създаването и обработката на протоколи.

  При работа с програмата ще получавате съобщение за новата версия. Ако работите с програмата преди да са инсталирани промените тя ще функционира по досегашната логика.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 17.07.2019

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промени в нормативните документи.

  Промените включват:

 • Промени във връзка с промени в ППЗДДС ДВ 3/2019, в сила от 01.07.2019
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2019 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Добавена е възможност за запомняне в базата данни на изображения на активите.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2019 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Данъчно признати проценти за амортизации.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Нова версия на модул "Счетоводство"

  Публикувано в

  Уважаеми клиенти,

  Готова е новата версия на модул "Двустранно счетоводство".
  Завърши процеса на изграждане на интегрирана финансово - счетоводна система по технология клиент - SQL сървер, чийто централен модул е "Счетоводство". Направени са допълнения и в други модули от пакета.

  За повече подробности и описание на възможностите на всеки модул посетете адрес:
  https://www.proteus.bg/MyFiles/Helps/Accounting/index.html

  От 01.01.2019 при всички клиенти ще бъде разпространявана новата версия, а старата версия ще бъде спряна от поддръжка.

  Актуализация към 01.01.2018

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Активи" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Данъчно признати проценти за амортизации.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Разпространи съдържание