Skip to main content

Персонал и заплати

Обновяване на модул "Персонал и заплати"

Актуализация към 01.01.2024

Публикувано в

Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

Промените включват:

 • Празнични и работни дни през 2025 г.
 • Промени в минимална работна заплата.
 • Промени в минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се.
 • Промени в максимален осигурителен доход.
 • Промени в минимални осигурителни прагове по икономически дейности.
 • Промени в осигуровки за фонд ТЗПБ по икономически дейности.
 • Промени в класификатор на професии.
 • Нови версии на всички програми

  Публикувано в

  Здравейте,

  От началото на 2024 г. ще се ползват нови версии на всички програми.
  Това не е актуализация, свързана с промени в нормативната уредба.
  Тази актуализация е във връзка с преминавани при нас към последна версия на среда за разработка на софтуер.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.10.2023 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.08.2023 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в минимален осигурителен доход за самоосигуряващи се.
 • Промени в минимални осигурителни прагове по икономически дейности.
 • Промени в осигуровки за фонд ТЗПБ по икономически дейности.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализации на Персонал и заплати към 20.03.2023

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" .

  Промените включват:

 • Добавен е втори формат за запис на платежни нареждания за заплати когато сметката, от която се плащат заплатите е в Прокредит банк България ЕАД
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2023 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в неплатен отпуск от 01.01.2023 г.
 • Специфични дни за 2024 г.
 • Промени в коефициенти за заплати от 01.01.2023.
 • Промени в класификатор на професии от 01.01.2023.
 • Промени в служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2022 г.
 • Промени в справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2022 и към 01.04.2022 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в неплатен отпуск от 01.01.2022 г.
 • Промени в данъчни облекчения за деца 01.01.2022 г.
 • Специфични дни за 2023 г.
 • Промени в коефициенти за заплати от 01.04.2022.
 • Минимални осигурителни прагове от 01.04.2022.
 • Проценти за фонд ТЗПБ от 01.04.2022.
 • Промени в класификатор на професии от 01.01.2022.
 • Актуализация към 28.01.2022 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" във връзка със Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.

  Промените включват:

 • Промени в изграждането на справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ в случаи, в които годишната данъчна основа е по - малка от сумата на данъчните облекчения.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2022 г.

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" съгласно промените в Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

  Промените включват:

 • Промени в обработка на неплатен отпуск.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.07.2021

  Публикувано в

  Изготвени са промени в модул "Персонал и заплати" .

  Промените включват:

 • Променена функционалност при създаване на декларация образец 6.
 • Отстраняване на забелязани грешки.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Разпространи съдържание