Skip to main content

Двустранно счетоводство

Обновяване на модул "Двустранно счетоводство"

Актуализация към 01.07.2023

Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените ППЗДДС ДВ 55/27.06.2023 г.

Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Покупки".
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Продажби".
 • Добавени са проверки за коректност на Декларация по ЗДДС.
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Покупки".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Продажби".
 • Актуализация към 01.08.2022

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените ППЗДДС ДВ 59/26.07.2022 г.

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени нови кодове за поле "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Покупки".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Продажби".
 • Промени в импорт на дневници от txt файлове.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 20.12.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • В данните на таблица "Контрагенти" са добавени полета "Валиден от" и "Валиден до". Чрез тези полета се контролира да не е възможно създаване на документ, за който е указан контрагент и датата на документа е извън периода на валидност на контрагента.
 • Създадена е проверка за да не се допуска добавяне в базата данни на дублирани документи. За дублирани се смятат документи, на които съвпадат полетата "Документ №", "Документ тип" и "Контрагент".
 • Актуализация към 20.09.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • При осчетоводяване се изчислява стойност на база валута, курс и количество.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.07.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба във връзка с въвеждане на режим "Стоки на склад до поискване".

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени са нови видове сделки по ЗДДС.
 • Промени в изграждане на дневник Покупки.
 • Промени в изграждане на дневник Продажби.
 • Промени в изграждане на ДДС декларация.
 • Промени в изграждане на VIES декларация.
 • Добавена функционалност

  По наша инициатива в модул "Счетоводство" е променено разширеното търсене.
  Добавена е функционалност за обхождане на полетата в таблиците, участващи в аналитичността по сметките. В резултат ще можете по-пълноценно да задавате условия за филтриране и да определяте полетата от базата данни, които да участват в резултата.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2021 г.

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба и разяснение на НАП във връзка с Брекзит.

  Промените включват:

 • Промени във връзка с Брекзит.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.05.2020 г.

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба и за отстраняване на допусната грешка.

  Промените включват:

 • Промени в бланки на документи по ЗДДС.
 • Промени в изчисляване на салда по количество.
 • Добавена нова справка "Аналитичен регистър до три нива".
 • Актуализацията ще се извършва дистанционно.
  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2020 г.

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в категории активи според ЗКПО.
 • Промени в лимити по Интрастат.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Промени в модул "Счетоводство"

  Уважаеми клиенти,

  Отстранен е проблем при изтриване на статии. Вече е възможно в страница "Протоколи" да се изтриват статии без да се налага след това рестартиране на програмата.

  Моля изтеглете актуализацията от тук или директно от тук.

  Указания за инсталиране на обновяване на модули можете да намерите тук.

  Разпространи съдържание