Skip to main content

Двустранно счетоводство

Обновяване на модул "Двустранно счетоводство"

Актуализация към 15.04.2024 г.

Изготвени са промени в модул "Счетоводство" във връзка с обработка на договори за кредит.

Промените включват:

 • Нов метод за осчетоводяване на лихви по вноски.
 • Промени в осчетоводяване на плащане по вноски.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2024 г.

  Изготвени са промени в модул "Склад и фактуриране" съгласно промените в нормативната уредба.

  Промените включват:

 • Промени в лимити по система интрастат.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Нови версии на всички програми

  Здравейте,

  От началото на 2024 г. ще се ползват нови версии на всички програми.
  Това не е актуализация, свързана с промени в нормативната уредба.
  Тази актуализация е във връзка с преминавани при нас към последна версия на среда за разработка на софтуер.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.07.2023

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените ППЗДДС ДВ 55/27.06.2023 г.

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Покупки".
 • Промени при създаване на ред ред от Дневник "Продажби".
 • Добавени са проверки за коректност на Декларация по ЗДДС.
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Покупки".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Продажби".
 • Актуализация към 01.08.2022

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените ППЗДДС ДВ 59/26.07.2022 г.

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени нови кодове за поле "Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Покупки".
 • Добавени са проверки за коректност на ред от Дневник "Продажби".
 • Промени в импорт на дневници от txt файлове.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 20.12.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • В данните на таблица "Контрагенти" са добавени полета "Валиден от" и "Валиден до". Чрез тези полета се контролира да не е възможно създаване на документ, за който е указан контрагент и датата на документа е извън периода на валидност на контрагента.
 • Създадена е проверка за да не се допуска добавяне в базата данни на дублирани документи. За дублирани се смятат документи, на които съвпадат полетата "Документ №", "Документ тип" и "Контрагент".
 • Актуализация към 20.09.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" като е добавена нова функционалност.

  Промените включват:

 • При осчетоводяване се изчислява стойност на база валута, курс и количество.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.07.2021

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба във връзка с въвеждане на режим "Стоки на склад до поискване".

  Промените включват:

 • Добавени са нови видове документи.
 • Добавени са нови видове сделки по ЗДДС.
 • Промени в изграждане на дневник Покупки.
 • Промени в изграждане на дневник Продажби.
 • Промени в изграждане на ДДС декларация.
 • Промени в изграждане на VIES декларация.
 • Добавена функционалност

  По наша инициатива в модул "Счетоводство" е променено разширеното търсене.
  Добавена е функционалност за обхождане на полетата в таблиците, участващи в аналитичността по сметките. В резултат ще можете по-пълноценно да задавате условия за филтриране и да определяте полетата от базата данни, които да участват в резултата.

  За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Актуализация към 01.01.2021 г.

  Изготвени са промени в модул "Счетоводство" съгласно промените в нормативната уредба и разяснение на НАП във връзка с Брекзит.

  Промените включват:

 • Промени във връзка с Брекзит.
 • За да получите промените моля обадете се в нашия офис.

  Разпространи съдържание