Skip to main content

Обяснителни бележки по директива за фактуриране

Публикувано в

Във връзка с извършените с директива 2010/45/ЕС на Съвета от 13.07.2010 г. (Директивата за фактурирането), изменения в основната директива на Съвета 2006/112/ ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност на сайта на Европейската комисия в интернет са публикувани обяснителни бележки.
Можете да изтеглите обяснителните бележки на български от тук.