Skip to main content

Промяна в модул "Интрастат конвертор"

Направена е промяна в модул "Интрастат конвертор", така че в основния прозорец на програмата да се показва датата, към която са заредени номенклатури.

Например ако зададете 10.02.2012 г. като дата, към която да се търсят валидни номенклатури в прозореца ще Ви бъде изписано: "Заредени са номенклатури, валидни от 01.01.2012". Ако зададете 15.12.2011 г. като дата, към която да се търсят валидни номенклатури в прозореца ще Ви бъде изписано: "Заредени са номенклатури, валидни от 01.07.2011".

Можете да изтеглите актуализацията на модул "Интрастат конвертор" от тук.