Skip to main content

Модул "Персонал и заплати" има готова SQL версия

Модул "Персонал и заплати" вече е достъпен само в нова версия - "SQL сървер". За повече подробности посетете страница Персонал и заплати