Skip to main content

Проверка на списък с ДДС номера

Изготвена е функция за проверка на ДДС номера чрез сайта на ЕК.
Как се ползва функцията вижте тук