Skip to main content

Указание от НАП относно реалност на доставките

На 21.06.2013 ЦУ на НАП издава указание до териториалните дирекции на НАП относно "Ограничаване правото на приспадане на данъчен кредит в хипотезите на липса на доставка"

Това указание цели да даде насоки за съобразяване на административната практика с постановени през 2012 и 2013 г. решения на Съда на ЕС по данъчни дела относно условията, при които правото на приспадане на данъчен кредит по доставки с място на изпълнение на територията на страната може да бъде ограничено.

Указанието можете да видите тук.